Unsere Arbeit deutschlandweit ›

Modellregionen:

Ansprech-
personen:

Sociale verdediging opbouwen

Oorlog brengt catastrofale vernietiging, lijden, haat en dood.

Dorpen en steden worden onbewoonbaar door militaire gevechten, omdat huizen, ziekenhuizen en basisvoorzieningen van water, elektriciteit en warmte worden vernietigd.

Militaire verdediging kan dit alles vaak niet voorkomen, net zoals zij de bescherming van de bevolking in een bezet gebied niet kan garanderen.

Wereldwijd heeft de ervaring geleerd dat geweldvrij burgerlijk verzet een succesvol instrument kan zijn tegen tirannie. Dit is de basis van het concept van niet-militaire, sociale verdediging, dat voortdurend evolueert. Het doel is om de bevolking in staat te stellen zich te verweren tegen een gewapende machtsovername met alle middelen van actief geweldloos verzet. Hiertoe is het noodzakelijk om structuren van het maatschappelijk middenveld op te bouwen die een georganiseerde weerbaarheid van de burgerbevolking creëren. De campagne “Weerbaar zonder wapens” wil hieraan bijdragen en de sociale verdediging bevorderen.

Bitte ankreuzen:

Toestemming

7 + 12 =